July 25, 2021

TOPAFRICANEWS Rwanda

Ikinyamakuru cy'abanyarwanda n'inshuti zabo

Dore Ubucuruzi 11 watangiza mu cyaro mu mwaka wa 2021

5 min read

Niba utuye mu gice cy’icyaro ubona ko Atari mu mujyi, birashoboka ko byakugora gutekereza umushinga wakwinjiriza amafaranga.

Amasoko menshi aboneka mu mijyi minini ariko nyamara naho utuye hari isoko rinini wirengagiza. Aho utuye hari ibibazo bidasanzwe abaturage bahura nabyo nyamara hariho ibitekerezo bikomeye by’ubucuruzi mu cyaro ushobora gutangiza cyangwa ukabikora nk’ibyunganira akazi kawe ku ruhande. Niba rero witeguye, reka tubikubwire:

 • Serivisi yo gukora ifumbire

Abantu benshi bo mu cyaro bkoresha ifumbire mu mirima yabo kugirango bazagire umusaruro utubutse. Ni kenshi kandi usanga mu bice by’icyaro mu ngo z’abantu harunze ibishingwe by’amoko atandukanye rimwe biba binabangamiye bene urugo nubwo batabivuga.

Aha rero harimo amahirwe menshi yo kuba wakwihangiramo umurimo, ibyo bishingwe ukabitwarira ubuntu ukajya kubikoramo ifumbire nyuma ukayibagurisha kabone nubwo utabahenda. Ibi bishingwe bazabiguha kuko ari ni inzira nziza kuri banyiri amazu mu rwego rwo kugabanya imyanda mu ngo.

Iyi fumbire kandi ni n’uburyo bwiza bwo gukora ubutaka bushya ushobora guteraho ibindi wifuza nk’imboga n’ibindi.

Iyi serivisi yakemura ikibazo cy’imyanda mu ngo ariko uwo mwanda cyangwa ibishingwe ukongera kubigurisha mu baturage b’ababahinzi kandi mu buryo bworoshye. Ngaho tangira wige uyu mushinga neza uwubyaze inyungu.

 • Gushinga Isosiyete iteza imbere ibikorwa remezo bya interineti mu cyaro

Benshi mu mijyi bamaze gusobanukirwa n’akamaro ka Internet mu buzima bwabo. Hagati aho kandi abatuye mu cyaro babasha kuyikoresha ni mbarwa kubera ko ntabushobozi bwo kugira ibikorwaremezo by’ibanze mu kuyikoresha. Uramutse wize uyu mushinga neza ugatekereza uburyo wafasha abatuye mu cyaro iwanyu gukoresha Internet neza yewe ukongeraho no kubibigisha ndatekereza ko uyu mushinga wagira akamaro kandi mu buryo buhoraho.

Niba ufite ubuhanga mubikorwa  bya interineti iyi business ishobora kuba isosiyete ikomeye kuri wowe uramutse ubyifuje. Ushobora gutangira usuzuma agace utuyemo ahakenewe cyane cyane ibikorwa remezo bya interineti. Kuva aho, reba niba hari inkunga cyangwa gahunda ihari yatera inkunga umushinga wawe uwukore ariko unawushakira inkunga.

 • Guhigira abaturage ubumenyi kuri Internet

Kenshi uzasanga umuntu aba mu giturage afite ubumenyi ariko ntabuheho abaturanyi. Aha ushobora kubihindura ukiga umushinga wo gushakira abaturage ubumenyi wifashishije Internet bityo ukabasha no kububasaranganyamo ugendeye kubyo ubona byabagirira akamaro. Ibi twabifata nk’ishuli ntangabumenyi ryo mu cyaro ariko rigamije gukemura ibibazo byinshi. Uyu mushinga nawo uwize neza wakubyarira inyungu kandi utavunitse.

 • Koperative y’Ubworozi bw’Inkoko

Mu cyaro usanga buri wese yoroye inkoko ku giti cye. Ariko birashoboka ko wafata aborozi b’inkoko bose mu cyaro mukiyemeza kuzororera hamwe hagamijwe guhuza imbaraga no gushakira isoko hamwe mu buryo busobanutse. Uyu mushinga uwize neza wabyara inyungu. Uretse kuba ubworozi mwabunoza neza habaho no gutandukanya amatungo n’abantu ibi bikanagira uruhare mu buzima bwiza.

Iyi business ishobora gutangirizwa mugushyira hamwe mukarebera hamwe uburyo butatu cyangwa butanu muzungukiramo amafaranga ava mu bworozi bw’inkoko haba kugurisha mu gace utuyemo cyangwa mu bayakeneye hafi aho cyangwa mu mujyi muturanye.

Nyuma yo kugisha inama, ushobora guhitamo gahunda ugomba guhuza neza n’ibyo umukiriya akeneye. Hariho uburyo bubiri bw’ubucuruzi bw’iki gitekerezo. Aha ariko mu Kwishyuza amafaranga umuntu wifuza ko mu mwororera nk’itsinda cyangwa ukanamwororera ku giti cyawe akajya aguhemba.

 • Byose wifuza turagufasha

Mu bice by’icyaro usanga hari benshi bagorwa no kubona serivi zitandukanye nyamara ntibazibone kandi bishboka ko bazihabwa. Uyu mushinga uwize neza ukabona amakuru y’ibintu bikenewe mu giturage ugashinga sosiyete yo gusubiza ibyo bibazo bagira iyo bakeney ikintu ntibakibone. Sinzi niba wumva ibyo nkubwira gusa birashoboka ko washinga sosiyete cyangwa ubucuruzi bwo gufasha abaturage mu kubabonera ibisubizo kuri serivisi zibagoye.

 • Gukorera Ingo zo mu cyaro ubusitani

Tuhita mu cyaro ariko nyamara intekerezo zacu zikiyumvisha ko badakenera kurimbisha ingo zabo. Ibi sibyo. Uramutse wize uyu mushinga neza watangira gukora ku ifaranga ubikesha gukorera ingo zo mu cyaro ubusitani. Ibintu byose bisaba kubitekerezaho neza ugatera intambwe ya mbere ukerekana urugero kubyo wabakorera. Ntiwabahenda kandi wabakorera neza.

 • Gusana no kubaka inzuri cyangwa ibiraro

Uramutse wize neza uyu mushinga ukomenyekanisha mu cyaro ndetse no mu borzoi bakorera mu cyaro, aha hantu wakuramo akazi kandi gahoraho. Upfa kuba ufite ubumenyi nk’ubu kandi ukanimenyekanisha. Erega buriya imirimo ni imyinshi ahubwo buri wese nuko aba ataramenya aho yakwerekeza amaboko ye neza nuburyo bwo kuyakoresha. Tekereza kuri uyu mushinga.

 • Kubakira abanyacyaro Ububiko bw’imyaka no kuyibagereza ku Isoko

Iki gitekerezo cy’ubucuruzi bwicyaro cyafasha abantu batuye muri utwo turere twa kure kandi bakunda gucuruza buri gihe kuko byagabanya gutakaza umwanya munini wo kujya mumasoko manini mu mujyi uri hafi. Benshi mubaturage babyungukiramo kuko hari igihe usanga umusaruro wabo ari muto utanangana n’imbaraga bakoresha bagana ku isoko.

Mugushiraho ububiko n’ubucuruzi, ushobora gufatanya n’amasosiyete manini atwara ibicuruzwa kugirango baguhe amafaranga yo gukoresha n’ayo kwishyura ababa mucyaro bigendanye n’umusaruro wabo. Ubundi ukanabafasha kwagura ibikorwa byabo no gufasha mu gushyiraho igiciro gituma igura n’igurisha ryihuta kandi neza.

 • Gutangiza Isosiyete Isana ibyangiritse mu cyaro

Buriya mu cyaro haba abantu bafite ubumenyi n’ubuhanga butandukanye. Uramutse uri mucyaro ukiga uyu mushinga neza watangiza isisiyete yo gusana ibikorwa byangiritse yaba mu ngo z’abantu cyangwa ku bigo bito bito biri aho mu cyaro. Uyu mushinga nk’umunyeshuli urangije mu bumenyi ngiro wamugirira akamaro. Buriya ikica ibintu ni ugukora ibintu utakoreye inyigo neza. Nawe rero wiyumva muri uyu mushinga watangira ukareba uko wawushyira mu ngiro.

 • Gushinga Sosiyete yamamaza mu cyaro

Njyewe nshobora kuba nturanye nawe nziko ufite business yawe ariko ukaba utabona abakiriya kuko utazi kwamamaza nuburyo bikorwamo. Benshi baziko kwamamaza ari kuri radiyo gusa. Oya sibyo kuko inkuru igira uko ibarwa. Uramutse ufite ubuhanga bwo kwamamaza igikorwa cy’umunyacyaro no kumushakira abakiliya wamwegera mukabiganira ugakora ako kazi ndetse ukagerageza gukorera benshi bashoboka nk’umuntu uzi kwamamaza.

Ubu bucuruzi kandi bushobora kwishyuza andi masosiyete amafaranga kuri buri cyiciro cyangwa amafaranga ya serivisi yinjijwe bitewe nuko wabamamarije mu cyaro. Iki kandi isosiyete yawe yajya ijya ku nzu n’inzu icuruza serivisi cyangwa ibicuruzwa by’umukiriya wawe. Ushobora kandi kuba umuhanga mugukora marketing kumurongo wibanda ku bantu bo mucyaro gusa binyuze ku rubuga rwihariye, amahuriro, hamwe ndetse n’ahantu hakunze guhurira abantu cyane mu cyaro.

 • Kugeza umutwaro kuri nyirawo uri mu cyaro

Uramutse ushinze isosiyete ifite ubuzima gatozi ifasha mu kugeza ubutumwa cyangwa umutwaro ku muntu uri mu cyaro byashoboka. Iyi busines isaba ubunyangamugayo. Byagusaba rero kurema icyizere muri serivisi utanga kandi mu buryo bunoze. Benshi tuzi aho imodoka ziva mu mijyi zihagara. Hari ubwo umuntu uri mujyi yakenera kohereza umutwaro atiriwe aza. Mu gihe iyi businesi yawe yaba iri kuri Areti kandi ukaba wizewe, ntakabuza amafaranga yo kugeza ubutumwa kuri nyirabwo uzayarya.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © Africa NEWS DIGEST Ltd | Newsphere by AF themes.

Enjoy this blog? Please spread the word :)